Produkty Ekolux

Koncentrat EKOLUX jest profesjonalnym, ekologicznym preparatem z przeznaczeniem do likwidowania rozlewów i zanieczyszczeń ropopochodnych na wodach morskich i śródlądowych oraz gruntach

EKOLUX-R

Koncentrat na rozlewy olejowe. Neutralizator ropy. Dyspergent. Uniwersalny do mycia.
Ekologiczny, niepalny, niezamarzający. Rozpuszczalny w wodzie w 100%

ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW PRZEZNACZONY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów

Nazwa produktu: EKOLUX R     Nazwa producenta: P.P.H.U. CHEMMAX

Adres: 80-807 Gdańsk, ul. W. Biegańskiego 4     Tel.: +48 504 155 887     www.chemmax.pl,     chemmax@chemmax.pl

 

Lp.            Zakres %                Nazwa chemiczna składnika                Nr CAS                  Nazwa wg INCI

                 10%<                            Glikol Propylenowy                         57-55-6                     7,50-15,00%

                 10%<                                   Butylglikol                                111-76-2                    7,50-15,00%

                  1-10%                    Alkilobenzenosulfonian Sodu              64811-30-3                   1,00-3,50%

                 1-10%                              Trietanoloamina                          102-71-6                     3,00-6,00%

                 0,1-1%                           Tripolifosforan Sodu                     7758-29-4                    0,10-1,00%

Firma Chemmax pracuje nad poszerzeniem oferty, klientów prosimy o kontakt w razie pytań i zapotrzebowania na inne rodzaje Ekoluxa.