Profesjonalne rozwiązania w zakresie likwidacji trudnych zanieczyszczeń
© 2020 Chemmax
© 2020 Chemmax

Eksploatacja poduszek sorbentowych

Eksploatacja poduszek sorbentowych

6 lipca, 2022

Poduszki sorbentowe Chemmax wymagają odpowiedniej konserwacji. Aby dowiedzieć się, jak powinna ona przebiegać, zapoznaj się z dalszą treścią.

Do czego służą poduszki sorbentowe?

Stosowane przez klientów Chemmax poduszki sorbentowe przeznaczone są do usuwania olei i produktów ropopochodnych, które mogą być przenoszone wraz z wodą np. deszczową do studni instalacji wód ściekowych lub deszczowych.

Oczyszczanie wód, zawierających cząstki olejowe, polega na wyłapywaniu i pochłanianiu cząstek olejów przez sorbent, którym wypełniona jest poduszka pływająca po swobodnej powierzchni cieczy w studni. Właściwości sorbentu to b. wysoka olejofilność (do 25 g oleju/ 1g sorbentu) oraz minimalna hydrofobowość ( do 1-2 % masy sorbentu) 

Zalecenia eksploatacyjne

Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji poduszek sorbentowych, która obejmuje:

1. okresową kontrolę poduszek, czyli: 

  • stanu nasączenia poduszki olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości poduszki). Jeżeli cała poduszka przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy ją wymienić
  • kontrolę wzrokową stanu poduszek (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne)
  • stan linki zabezpieczającej i położenie poduszki w studni. 

2. wymianę poduszek sorbentowych po całkowitym nasączeniu olejem lub uszkodzeniu. Częstotliwość wymiany poduszek należy określić doświadczalnie na podstawie dokonanych obserwacji. Zaleca się na początku kontrolę, co 2 ÷ 3 tygodnie, lub po każdym większym deszczu oraz niekontrolowanym dostaniu się oleju do instalacji wody (deszczowej, ściekowej) chronionej przez poduszkę. 

W późniejszym czasie dopasować czasookres kontroli do miejsca i warunków pracy poduszki. Wymieniać poduszki nie rzadziej niż raz w roku.

Postępowanie ze zużytym sorbentem 

Zużyte poduszki należy usunąć ze studni (za pomocą linki dołączonej do poduszki), oddać na wyznaczone składowiska odpadów, lub przekazać wyspecjalizowanym firmom.

6 lipca, 2022

Poduszki sorbentowe Chemmax wymagają odpowiedniej konserwacji. Aby dowiedzieć się, jak powinna ona przebiegać, zapoznaj się z dalszą treścią.

Do czego służą poduszki sorbentowe?

Stosowane przez klientów Chemmax poduszki sorbentowe przeznaczone są do usuwania olei i produktów ropopochodnych, które mogą być przenoszone wraz z wodą np. deszczową do studni instalacji wód ściekowych lub deszczowych.

Oczyszczanie wód, zawierających cząstki olejowe, polega na wyłapywaniu i pochłanianiu cząstek olejów przez sorbent, którym wypełniona jest poduszka pływająca po swobodnej powierzchni cieczy w studni. Właściwości sorbentu to b. wysoka olejofilność (do 25 g oleju/ 1g sorbentu) oraz minimalna hydrofobowość ( do 1-2 % masy sorbentu) 

Zalecenia eksploatacyjne

Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji poduszek sorbentowych, która obejmuje:

1. okresową kontrolę poduszek, czyli: 

  • stanu nasączenia poduszki olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości poduszki). Jeżeli cała poduszka przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy ją wymienić
  • kontrolę wzrokową stanu poduszek (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne)
  • stan linki zabezpieczającej i położenie poduszki w studni. 

2. wymianę poduszek sorbentowych po całkowitym nasączeniu olejem lub uszkodzeniu. Częstotliwość wymiany poduszek należy określić doświadczalnie na podstawie dokonanych obserwacji. Zaleca się na początku kontrolę, co 2 ÷ 3 tygodnie, lub po każdym większym deszczu oraz niekontrolowanym dostaniu się oleju do instalacji wody (deszczowej, ściekowej) chronionej przez poduszkę. 

W późniejszym czasie dopasować czasookres kontroli do miejsca i warunków pracy poduszki. Wymieniać poduszki nie rzadziej niż raz w roku.

Postępowanie ze zużytym sorbentem 

Zużyte poduszki należy usunąć ze studni (za pomocą linki dołączonej do poduszki), oddać na wyznaczone składowiska odpadów, lub przekazać wyspecjalizowanym firmom.