Profesjonalne rozwiązania w zakresie likwidacji trudnych zanieczyszczeń
© 2020 Chemmax
© 2020 Chemmax

Eksploatacja rękawów sorbentowych

Eksploatacja rękawów sorbentowych

6 lipca, 2022

 Oczyszczanie wód, zawierających cząstki olejowe, polega na wyłapywaniu i pochłanianiu cząstek olejów przez sorbent, którym wypełniony jest rękaw. 

Sorbent – właściwości

Właściwości sorbentu to bardzo wysoka olejofilność (do 25 g oleju/ 1g sorbentu) oraz minimalna hydrofobowość ( do 1-2 % masy sorbentu) Zalecenia eksploatacyjne: Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji rękawów sorbentowych, która obejmuje:

  • okresową kontrolę rękawów, czyli: – stanu nasączenia rękawa olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości rękawa). Jeżeli cały rękaw przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy go wymienić – kontrolę wzrokową stanu rękawów (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne)
  • wymianę rękawów sorbentowych po całkowitym nasączeniu olejem lub uszkodzeniu.

Sorbenty Gdańsk – jak często wymieniać rękawy sorbentowe Chemmax? 

Częstotliwość wymiany rękawów należy określić doświadczalnie na podstawie dokonanych obserwacji. Zaleca się na początku kontrolę, co 2 ÷ 3 tygodnie, lub po każdym większym deszczu oraz niekontrolowanym dostaniu się oleju do instalacji wody chronionej przez rękaw. W późniejszym czasie dopasować czasookres kontroli do miejsca i warunków pracy rękawa. Wymieniać rękawy nie rzadziej niż raz w roku.

Zużyte rękawy sorbentowe należy oddać na wyznaczone składowiska odpadów, lub przekazać wyspecjalizowanym firmom.

6 lipca, 2022

 Oczyszczanie wód, zawierających cząstki olejowe, polega na wyłapywaniu i pochłanianiu cząstek olejów przez sorbent, którym wypełniony jest rękaw. 

Sorbent – właściwości

Właściwości sorbentu to bardzo wysoka olejofilność (do 25 g oleju/ 1g sorbentu) oraz minimalna hydrofobowość ( do 1-2 % masy sorbentu) Zalecenia eksploatacyjne: Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji rękawów sorbentowych, która obejmuje:

  • okresową kontrolę rękawów, czyli: – stanu nasączenia rękawa olejem (wraz ze wzrostem nasączenia olejem następuje zmiana zabarwienia objętości rękawa). Jeżeli cały rękaw przyjmie barwę wchłoniętego oleju, należy go wymienić – kontrolę wzrokową stanu rękawów (uszkodzenia mechaniczne, ewentualne narosty biologiczne)
  • wymianę rękawów sorbentowych po całkowitym nasączeniu olejem lub uszkodzeniu.

Sorbenty Gdańsk – jak często wymieniać rękawy sorbentowe Chemmax? 

Częstotliwość wymiany rękawów należy określić doświadczalnie na podstawie dokonanych obserwacji. Zaleca się na początku kontrolę, co 2 ÷ 3 tygodnie, lub po każdym większym deszczu oraz niekontrolowanym dostaniu się oleju do instalacji wody chronionej przez rękaw. W późniejszym czasie dopasować czasookres kontroli do miejsca i warunków pracy rękawa. Wymieniać rękawy nie rzadziej niż raz w roku.

Zużyte rękawy sorbentowe należy oddać na wyznaczone składowiska odpadów, lub przekazać wyspecjalizowanym firmom.