Profesjonalne rozwiązania w zakresie likwidacji trudnych zanieczyszczeń
© 2020 Chemmax
© 2020 Chemmax

Wypełnienie rękawa sorbentowego – sorbent sypki

Wypełnienie rękawa sorbentowego – sorbent sypki

6 lipca, 2022

Czytając dalszą treść poznasz budowę, właściwości i skład sorbentu sypkiego. 

Sorbent sypki – Budowa i charakterystyka 

Rękaw sorbentowy to odpowiednio ukształtowany, długi worek wykonany z mocnej włókniny, wypełniony sorbentem sypkim. Na zewnątrz rękawa umieszczona jest taśma nośna. Sorbent, którym wypełniony jest rękaw, wchłania wszelkiego rodzaju substancje płynne pochodzenia organicznego i nieorganicznego (ropopochodne, kwasy -z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, zasady). 

Skład chemiczny i właściwości sorbentu sypkiego Damsorb

Damsorb jest produktem pochodzenia mineralnego. Proces produkcji granulek sorbentu polega na poddawaniu skał zawierających duże ilości zmineralizowanych okrzemek, skomplikowanym procesom technologicznym. Otrzymywany produkt końcowy posiada wyjątkowo wysoką jakość. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).

Sypki sorbent – sposób użycia

W razie wycieku lub rozlewu otoczyć miejsce rozlewu, lub umieścić rękaw sorbentowy na drodze strumienia cieczy, niedopuszczając do rozprzestrzeniania się niebezpiecznego rozlewu. Rękaw z sorbentem sypkim tworząc przegrodę jednocześnie pochłania niebezpieczne ciecze takie jak oleje, kwasy (oprócz kwasu fluorowodorowego), zasady i inne. Zmiana barwy rękawa świadczy o zachodzącym procesie wchłaniania cieczy.

Dlaczego warto korzystać z rękawów wypełnionych sorbentem sypkim Damsorb?

 • absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego, 
 • pochłania ciecz natychmiast,
 • likwiduje i przeciwdziała poślizgom,
 • gotowy do użycia w każdych warunkach,
 • wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne, 
 • przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • bezpieczny i łatwy w użyciu,
 • niepalny, nie wybuchowy,
 • przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego,
 • nieograniczony termin przydatności do użytku.

Sorbent sypki Damsorb – certyfikaty 

Sorbent Damsorb posiada:

 • Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Nr 1643/2013 
 • pozytywną opinię Rzeczoznawcy Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Informacje o właściwościach chemicznych i fizycznych sorbentu znajdziesz w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2022/07/Rękaw_Sorbent_sypki.pdf

6 lipca, 2022

Czytając dalszą treść poznasz budowę, właściwości i skład sorbentu sypkiego. 

Sorbent sypki – Budowa i charakterystyka 

Rękaw sorbentowy to odpowiednio ukształtowany, długi worek wykonany z mocnej włókniny, wypełniony sorbentem sypkim. Na zewnątrz rękawa umieszczona jest taśma nośna. Sorbent, którym wypełniony jest rękaw, wchłania wszelkiego rodzaju substancje płynne pochodzenia organicznego i nieorganicznego (ropopochodne, kwasy -z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, zasady). 

Skład chemiczny i właściwości sorbentu sypkiego Damsorb

Damsorb jest produktem pochodzenia mineralnego. Proces produkcji granulek sorbentu polega na poddawaniu skał zawierających duże ilości zmineralizowanych okrzemek, skomplikowanym procesom technologicznym. Otrzymywany produkt końcowy posiada wyjątkowo wysoką jakość. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).

Sypki sorbent – sposób użycia

W razie wycieku lub rozlewu otoczyć miejsce rozlewu, lub umieścić rękaw sorbentowy na drodze strumienia cieczy, niedopuszczając do rozprzestrzeniania się niebezpiecznego rozlewu. Rękaw z sorbentem sypkim tworząc przegrodę jednocześnie pochłania niebezpieczne ciecze takie jak oleje, kwasy (oprócz kwasu fluorowodorowego), zasady i inne. Zmiana barwy rękawa świadczy o zachodzącym procesie wchłaniania cieczy.

Dlaczego warto korzystać z rękawów wypełnionych sorbentem sypkim Damsorb?

 • absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego, 
 • pochłania ciecz natychmiast,
 • likwiduje i przeciwdziała poślizgom,
 • gotowy do użycia w każdych warunkach,
 • wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne, 
 • przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • bezpieczny i łatwy w użyciu,
 • niepalny, nie wybuchowy,
 • przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego,
 • nieograniczony termin przydatności do użytku.

Sorbent sypki Damsorb – certyfikaty 

Sorbent Damsorb posiada:

 • Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Nr 1643/2013 
 • pozytywną opinię Rzeczoznawcy Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Informacje o właściwościach chemicznych i fizycznych sorbentu znajdziesz w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2022/07/Rękaw_Sorbent_sypki.pdf