Profesjonalne rozwiązania w zakresie likwidacji trudnych zanieczyszczeń
© 2020 Chemmax
© 2020 Chemmax

Odolejacz koalescencyjny OK. – 1 firmy Chemmax

Odolejacz koalescencyjny OK. – 1 firmy Chemmax

6 lipca, 2022

Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o odolejaczu wody od firmy Chemmax. Dowiesz się, czym on właściwie jest, poznasz jego budowę, zastosowanie, dane techniczne oraz nauczysz się jego konserwacji.

Odolejacz koalescencyjny – co to jest? 

Odolejacz Koalescencyjny OK – 1 to urządzenie przeznaczone do oddzielania oleju z mieszanin wodno-olejowych w warunkach stacjonarnych jak i terenowych. Odolejacz wody jest separatorem mobilnym o niewielkich wymiarach wykonanym ze stali nierdzewnej. Z uwagi na małe gabaryty, wysoką wydajność, oraz praktycznie bezobsługowe działanie może być wykorzystywany do

 • oczyszczania wód gruntowych 
 • usuwania oleju z wód deszczowych  
 • oczyszczania mieszanin wodno-olejowych zebranych przez zbieracze oleju itp. 

Jak działa odolejacz wody OK. – 1? Budowa i funkcjonalność

Odolejacz OK. – 1 składa się ze skrzyni (1), wykonanej ze stali nierdzewnej, do której króćcem (3) doprowadzana jest mieszanina wodno-olejowa. Wpływające do komory A grubo zdyspergowane krople oleju wypływają ku górze, natomiast drobno zdyspergowane krople oleju przepływając poprzez filtr (11) oraz pakiet z systemem żaluzji (2) ulegają koalescencji i także wypływają na powierzchnie wody w komorze B. 

Poszczególne komory odolejacza wody wyposażono w poprzeczne przegrody ograniczające porywanie kropli oleju przez główny strumień mieszaniny wodno-olejowej płynącej przez odolejacz. Wysokość poziomu wody w odolejaczu regulowana jest przez zmianę ustawienia tulei (5) do poziomu o kilka mm poniżej dolnej krawędzi otworów kolektora olejowego (6). Olej zebrany na powierzchni wody przemieszcza się do kolektora olejowego (6) a stamtąd na zewnątrz do dostarczanej w kpl beczki poz. (7). Olej z beczki poz. (7) powinien być okresowo usuwany za pomocą pompy ręcznej poz. (8). Czysta woda przedostając się do króćca wylotowego (4) jest dodatkowo doczyszczana przy pomocy waty polipropylenowej (12) absorbującej najdrobniejsze cząsteczki oleju (poduszka zawierająca watę powinna być okresowo wymieniana – 2 szt. są dostarczane w kpl z odolejaczem).

Schemat odolejacza znajdziesz w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2017/04/Odolejacz_Chemmax.pdf

Odolejacz wody OK. -1 – dane techniczne

 • Wymiary gabarytowe [mm]: długość = 1600 szerokość = 800 wysokość = 970 
 • Króciec dolotowy [mm]: średnica = 75 
 • Króciec wylotowy [mm]: średnica = 75 
 • Króciec wylotowy oleju [mm]: średnica = 50 
 • Ciężar w stanie suchym [kg]: ok. 110 
 • Zalecane natężenie przepływu [m3/h]: ok. 1,0 -5,0 
 • Skuteczność oczyszczania: ok. 98%, dla strumienia wody z niestabilną dyspersją oleju o gęstości ok. 830 kg/m3, przy ok. 1000 ppm, oraz nominalnym natężeniu przepływu wody.

Instalacja i regulacja odolejacza OK. – 1 

Odolejacz wody powinien być montowany w układach instalacji ściekowej o średnicach rur nie mniejszych od 100 mm. Przed odolejaczem powinien znajdować się osadnik wykonany w taki sposób, aby zapobiegał przepływom zamkniętym i sprzyjał sendymentacji osadów. W miarę możliwości osadnik powinien być szczelny i zaopatrzony w doprowadzenie wody do dolnej części zbiornika.

Montaż separatora krok po kroku polega na:

 1. posadowieniu zbiornika w sposób zabezpieczający go przed nadmiernym osiadaniem i przemarzaniem 
 2. podłączeniu wlotu i wylotu wody i wypoziomowaniu zbiornika 
 3. oczyszczeniu wnętrza separatora 

Konserwacja i eksploatacja odolejacza wody OK. – 1 

Należy zapewnić właściwy nadzór, dla opróżniania i czyszczenia separatora i osadnika oraz bezpiecznego usuwania oddzielonych i osadzonych substancji. Okresy usuwania zanieczyszczeń dobrać tak, aby nie dopuścić do nadmiernego napełnienia zbiornika separatora poz.(1) związkami ropopochodnymi. Należy regularnie kontrolować, otwierając właz usytuowany przy wylocie, ilość oddzielonych zanieczyszczeń zebranych na powierzchni wody. Zebrany na powierzchni olej usuwamy do beczki poz.(7), przez podniesienie poziomu wody w zbiorniku separatora, za pomocą tulei regulacyjnej poz.(5). Olej z beczki należy odpompować pompą ręczną poz.(8). Filtr i żaluzje koalescencyjne poz.(11) i poz.(2) należy okresowo demontować i przepłukać strumieniem wody. Częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od obciążenia odolejacza, skuteczności oczyszczania wody w osadniku wstępnym, własności substancji separowanych i należy ją ustalić w trakcie eksploatacji. 

Wykonując wymienione wyżej czynności konserwacyjno-eksploatacyjne należy zachować wszelkie przepisy ppoż. I BHP, które obowiązują dla prac wykonywanych w kanałach kanalizacyjnych w środowisku zagrożonym wybuchem. 

Gwarancja Chemmax

Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu na separator i urządzenia towarzyszące. Gwarancja na urządzenia jest ważna pod warunkiem prawidłowego zamontowania i użytkowania dostarczonego separatora.

6 lipca, 2022

Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o odolejaczu wody od firmy Chemmax. Dowiesz się, czym on właściwie jest, poznasz jego budowę, zastosowanie, dane techniczne oraz nauczysz się jego konserwacji.

Odolejacz koalescencyjny – co to jest? 

Odolejacz Koalescencyjny OK – 1 to urządzenie przeznaczone do oddzielania oleju z mieszanin wodno-olejowych w warunkach stacjonarnych jak i terenowych. Odolejacz wody jest separatorem mobilnym o niewielkich wymiarach wykonanym ze stali nierdzewnej. Z uwagi na małe gabaryty, wysoką wydajność, oraz praktycznie bezobsługowe działanie może być wykorzystywany do

 • oczyszczania wód gruntowych 
 • usuwania oleju z wód deszczowych  
 • oczyszczania mieszanin wodno-olejowych zebranych przez zbieracze oleju itp. 

Jak działa odolejacz wody OK. – 1? Budowa i funkcjonalność

Odolejacz OK. – 1 składa się ze skrzyni (1), wykonanej ze stali nierdzewnej, do której króćcem (3) doprowadzana jest mieszanina wodno-olejowa. Wpływające do komory A grubo zdyspergowane krople oleju wypływają ku górze, natomiast drobno zdyspergowane krople oleju przepływając poprzez filtr (11) oraz pakiet z systemem żaluzji (2) ulegają koalescencji i także wypływają na powierzchnie wody w komorze B. 

Poszczególne komory odolejacza wody wyposażono w poprzeczne przegrody ograniczające porywanie kropli oleju przez główny strumień mieszaniny wodno-olejowej płynącej przez odolejacz. Wysokość poziomu wody w odolejaczu regulowana jest przez zmianę ustawienia tulei (5) do poziomu o kilka mm poniżej dolnej krawędzi otworów kolektora olejowego (6). Olej zebrany na powierzchni wody przemieszcza się do kolektora olejowego (6) a stamtąd na zewnątrz do dostarczanej w kpl beczki poz. (7). Olej z beczki poz. (7) powinien być okresowo usuwany za pomocą pompy ręcznej poz. (8). Czysta woda przedostając się do króćca wylotowego (4) jest dodatkowo doczyszczana przy pomocy waty polipropylenowej (12) absorbującej najdrobniejsze cząsteczki oleju (poduszka zawierająca watę powinna być okresowo wymieniana – 2 szt. są dostarczane w kpl z odolejaczem).

Schemat odolejacza znajdziesz w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2017/04/Odolejacz_Chemmax.pdf

Odolejacz wody OK. -1 – dane techniczne

 • Wymiary gabarytowe [mm]: długość = 1600 szerokość = 800 wysokość = 970 
 • Króciec dolotowy [mm]: średnica = 75 
 • Króciec wylotowy [mm]: średnica = 75 
 • Króciec wylotowy oleju [mm]: średnica = 50 
 • Ciężar w stanie suchym [kg]: ok. 110 
 • Zalecane natężenie przepływu [m3/h]: ok. 1,0 -5,0 
 • Skuteczność oczyszczania: ok. 98%, dla strumienia wody z niestabilną dyspersją oleju o gęstości ok. 830 kg/m3, przy ok. 1000 ppm, oraz nominalnym natężeniu przepływu wody.

Instalacja i regulacja odolejacza OK. – 1 

Odolejacz wody powinien być montowany w układach instalacji ściekowej o średnicach rur nie mniejszych od 100 mm. Przed odolejaczem powinien znajdować się osadnik wykonany w taki sposób, aby zapobiegał przepływom zamkniętym i sprzyjał sendymentacji osadów. W miarę możliwości osadnik powinien być szczelny i zaopatrzony w doprowadzenie wody do dolnej części zbiornika.

Montaż separatora krok po kroku polega na:

 1. posadowieniu zbiornika w sposób zabezpieczający go przed nadmiernym osiadaniem i przemarzaniem 
 2. podłączeniu wlotu i wylotu wody i wypoziomowaniu zbiornika 
 3. oczyszczeniu wnętrza separatora 

Konserwacja i eksploatacja odolejacza wody OK. – 1 

Należy zapewnić właściwy nadzór, dla opróżniania i czyszczenia separatora i osadnika oraz bezpiecznego usuwania oddzielonych i osadzonych substancji. Okresy usuwania zanieczyszczeń dobrać tak, aby nie dopuścić do nadmiernego napełnienia zbiornika separatora poz.(1) związkami ropopochodnymi. Należy regularnie kontrolować, otwierając właz usytuowany przy wylocie, ilość oddzielonych zanieczyszczeń zebranych na powierzchni wody. Zebrany na powierzchni olej usuwamy do beczki poz.(7), przez podniesienie poziomu wody w zbiorniku separatora, za pomocą tulei regulacyjnej poz.(5). Olej z beczki należy odpompować pompą ręczną poz.(8). Filtr i żaluzje koalescencyjne poz.(11) i poz.(2) należy okresowo demontować i przepłukać strumieniem wody. Częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od obciążenia odolejacza, skuteczności oczyszczania wody w osadniku wstępnym, własności substancji separowanych i należy ją ustalić w trakcie eksploatacji. 

Wykonując wymienione wyżej czynności konserwacyjno-eksploatacyjne należy zachować wszelkie przepisy ppoż. I BHP, które obowiązują dla prac wykonywanych w kanałach kanalizacyjnych w środowisku zagrożonym wybuchem. 

Gwarancja Chemmax

Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu na separator i urządzenia towarzyszące. Gwarancja na urządzenia jest ważna pod warunkiem prawidłowego zamontowania i użytkowania dostarczonego separatora.