Profesjonalne rozwiązania w zakresie likwidacji trudnych zanieczyszczeń
© 2020 Chemmax
© 2020 Chemmax

Zapory przeciwolejowe typu flexi i finboom

Zapory przeciwolejowe typu flexi i finboom

6 lipca, 2022

W dalszej treści znajdują się najważniejsze kwestie dotyczące zapór przeciwolejowych. Znajdziesz w niej m.in. zastosowanie zapór olejowych, ich budowę, rodzaje i dane techniczne. 

W jakich przypadkach używane są zapory przeciwolejowe? 

Zapora przeciwolejowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę przeciowolejową można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego. Wykorzystywane są one na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach oraz na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.

Budowa zapory olejowej

Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja zbudowana z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych. Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji. Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Rodzaje zapór olejowych

1. Zapory olejowe typu Flexi – służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych. Dzielą się na wersje: Standard i River. Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Wyposażone są one dodatkowo w linki odciągowe mocowane do liny nośnej. 

2. Zapory olejowe typu FinBoom – charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

Dane techniczne zapór olejowych

Dokładne dane techniczne zapór olejowych dostępne są w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chemmax_Zapory.pdf

6 lipca, 2022

W dalszej treści znajdują się najważniejsze kwestie dotyczące zapór przeciwolejowych. Znajdziesz w niej m.in. zastosowanie zapór olejowych, ich budowę, rodzaje i dane techniczne. 

W jakich przypadkach używane są zapory przeciwolejowe? 

Zapora przeciwolejowa to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej (zabrudzonej) od wody czystej. Zaporę przeciowolejową można stosować w działaniach profilaktycznych jak również podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego. Wykorzystywane są one na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach oraz na wodach stojących i płynących. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie własnej, są stateczne i posiadają dużą wolną burtę.

Budowa zapory olejowej

Zapora wykonana jest z elastycznych, olejoodpornych tworzyw sztucznych. Podstawowym elementem zapory jest sekcja zbudowana z segmentów. Dzięki takiej konstrukcji zaporę można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. Poszczególne sekcje można łączyć w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych. Przy holowaniu i trałowaniu występują w zaporze siły wzdłużne. Przenosi je taśma nośna oraz łańcuch, będący jednocześnie balastem, znajdujący się w dolnej części sekcji. Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest niezatapialna i odporna na przebicia.

Rodzaje zapór olejowych

1. Zapory olejowe typu Flexi – służą do ograniczania rozlewów olejowych podczas działań akcyjnych. Dzielą się na wersje: Standard i River. Zapory Flexi River wykorzystywane na rzekach i potokach szybko płynących. Wyposażone są one dodatkowo w linki odciągowe mocowane do liny nośnej. 

2. Zapory olejowe typu FinBoom – charakteryzują się pływakami w kształcie walca. Posiadają bardzo dużą stateczność. Przeznaczone zarówno do działań akcyjnych jak również prewencyjnych połączonych z długim przebywaniem w wodzie.

Dane techniczne zapór olejowych

Dokładne dane techniczne zapór olejowych dostępne są w PDF pod linkiem: https://chemmax.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chemmax_Zapory.pdf